Đai Giữ Thân Cây

Đai kẹp thân chuyên dụng giữ và kết nối giữa dây treo và thân cây dưa. Đai kẹp thân cây dây leo, kẹp bonsai. Đai kẹp có thể cố định mọi loại cành với đường kính < 2cm (20mm), phù hợp với các loại: cà chua, dưa leo (dưa chuột), nho, dưa lưới, ớt chuông,...

1,000 đ

Đai kẹp thân chuyên dụng giữ và kết nối giữa dây treo và thân cây dưa. Đai kẹp thân cây dây leo, kẹp bonsai. Đai kẹp có thể cố định mọi loại cành với đường kính < 2cm (20mm), phù hợp với các loại: cà chua, dưa leo (dưa chuột), nho, dưa lưới, ớt chuông,...

Giữ dây dưa cho các vườn chuyên kẹp thân cho dưa leo, dưa lưới trồng nhà màng.

 

Đai Giữ Thân Cây